Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Novinky a aktuálne informácie

caf

Pomôžte nám zlepšiť poskytované služby a informácie
V snahe zefektívniť využívanie služieb a informácií ŠVPS by sme vás poprosili o vyplnenie krátkeho a anonymného dotazníka.

Projekty spolufinancované Európskou úniou
Aktuálne


Aviárna influenza
Slovensko bez výskytu nákaz zvierat
Bezpečnosť potravín
Užitočné stránky

10.05.2024 | Oznámenia

Najnovšie výsledky v šľachtení viniča v jednotlivých krajinách (Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko)

Pozývame Vás na medzinárodný seminár na tému šľachtenia viniča v piatok 17. mája 2024 od 10.00 hod v KIS Šenkvice....Dokument na stiahnutie

07.05.2024 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Lagris Ryža basmati dlhozrnná lúpaná

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Prievidza v prevádzke Libex s.r.o., Bojnická 639/55, 971 01 Prievidza odber vzorky výrobku...

02.05.2024 | Oznámenia

Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu
Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA - RVPS Michalovce

02.05.2024 | Oznámenia

Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu
Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA - RVPS Rožňava

22.04.2024 | Oznámenia

Dodržiavanie stanovených podmienok pre účasť koní na jazdeckých pretekoch

Štátna veterinárna a potravinová správa upozorňuje v súvislosti so začatou sezónou jazdeckých pretekov na dodržiavanie stanovených podmienok pre účasť koní na týchto pretekoch....

18.04.2024 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Jadrá vlašských orechov 200g

RVPS Zvolen odobrala úradnú vzorku Jadrá vlašských orechov 200g, v prevádkarni...

16.04.2024 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2024
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2024

12.04.2024 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Fruits Lollipop 12g x 30ks, 360g

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Humenné v prevádzke MaS Martin Štec- veľkosklad, Chemlonská 1, 066 01 Humenné odber vzorky výrobku...

04.04.2024 | Oznámenia

Prihláška na školenie AUVL - začiatočníci

ŠVPS SR Vás pozýva na Školenie asistentov úradných veterinárnych lekárov začiatočníci, ktoré sa uskutoční v dvoch termínoch: 27.4. – 28.4. 2024 4.5. – 5. 5. 2024 Prihláška na stiahnutie

26.03.2024 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac február 2024
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac február 2024

21.03.2024 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok NERDS rainbow candy, DMT: 30.11.2025

Vzorka nevyhovela z dôvodu zistenia prekročenia najvyššieho povoleného množstva syntetického farbiva žltá SY (E110). Výrobok bol na Slovensko dodaný z Holandska...

08.03.2024 | Oznámenia

Aktualizácia vývoja epizootologickej situácie HPAI H5N1 v SR k 8.3.2024

Od začiatku roka 2024 bolo v SR zachytených 5 ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI)...Dokument na stiahnutie

08.03.2024 | Oznámenia

Národné pohotovostné plány, národné pohotovostné programy eradikácie nákaz a plán VPO pre rok 2024

Údaje pre Národný program eradikácie, Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu, VPO za rok 2024 dostupné v Dokumentoch na stiahnutie

21.02.2024 | Oznámenia

Vakcinácia líšok proti besnote, jar 2024
Vakcinácia líšok proti besnote, jar 2024

13.02.2024 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac január 2024
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac január 2024

05.02.2024 | Nákazy a choroby zvierat

Aktualizácia vývoja epizootologickej situácie HPAI H5N1 v SR k 13.2.2024

Piatok 2.2. ukončenie depopulácie sektoru E (40.000 ks hydiny), plánovaná depopulácia sektoru D, prebehlo predbežné čistenie a dezinfekcia sektoru...

31.01.2024 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok MINIT Croissant šunka-syr 88g, DMT: 09.06.2024

Na základe informácie od výrobcu vykonala RVPS Dunajská Streda v prevádzke MINIT SLOVAKIA spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda- výrobňa mrazených pekárskych polotovarov, úradnú kontrolu...

29.01.2024 | Nákazy a choroby zvierat

Ohnisko vysokopatogénnej vtáčej chrípky v komerčnom chove hydiny

Dňa 25.1.2024 bol na RVPS Komárno nahlásený zvýšený úhyn (150 ks) dospelej reprodukčnej hydiny (kura domáca) na farme v okrese Komárno , kde v mieste výskytu je chovaných 40.000 kusov hydiny...

23.01.2024 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Vlašské orechy v škrupine voľné

Vzorka na základe senzorického hodnotenia nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu...

22.01.2024 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac december 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac december 2023

10.01.2024 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Nerds Mini dražé, DMT: 30.04.2025

Na základe podnetu spotrebiteľa vykonala RVPS Dunajská Streda na prevádzke Tedi Betriebs s.r.o., filiálka 1757, Šamorín, odber vzorky: Nerds Mini dražé...

10.01.2024 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Solčanka – zeleninové ochucovadlo s morskou soľou 250g

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov v prevádzke potraviny AMV, 018 52 Pruské 376, odber vzorky výrobku Solčanka- zeleninové ochucovadlo s morskou soľou 250g...

05.01.2024 | Informácie pre spotrebiteľov

Správa z cielenej kontroly zameranej na predaj tovaru v predvianočnom období

V rámci cielenej kontroly, inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ uskutočnili 1 607 kontrol v rôznych predajniach. Z celkového počtu bolo prekontrolovaných 729 právnych subjektov a 1 543 prevádzok. Kontroly odhalili nedostatky v 26 prípadoch....

02.01.2024 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Kuracie prsia chladené, DS: 02.12.2023, EAN: RW – 10471/23/PROD.

RVPS Rimavská Sobota vykonala úradnú kontrolu potravín u prevádzkovateľa Tauris a.s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, kde na základe cielenej kontroly (23/417) odobrala vzorku suroviny - Kuracie prsia chladené, DS: 02.12.2023, EAN: RW – 10471/23/PROD na mikrobiologické kritéria. Krajina pôvodu suroviny je Poľsko....

02.01.2024 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Figy s vysokým obsahom vlákniny.

Na základe sťažnosti zákazníka vykonala RVPS Žilina odber vzorky u prevádzkovateľa BILLA s.r.o, filiálka 332, Hlavná 1363, Bytča. Bola odobratá vzorka – Figy s vysokým obsahom vlákniny. Figy sušené á 200g, DMT: 30.08.2024, Lot: 090084336-11-562 na senzorické posúdenie. Krajina pôvodu suroviny je Turecko. Ďalšie spracovanie bolo v spoločnosti FRUTREE s.r.o., Priemyselná 2, Hlohovec...


Staršie novinky