Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

  • Obchodné meno: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
  • Sídlo:Botanická 17 84213 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
  • IČO: 00156426
  • DIČ:2020798571
  • IČ DPH:SK2020798571
  • Ústredný riaditeľ: MVDr. Martin Chudý
  • Telefón na podateľňu: 02/ 602 57 307
  • Úradné hodiny: 8:00 - 15:00 (v pracovné dni)
Martin Chudý

MVDr. Martin Chudý

Narodený 10. 06. 1971 v Bratislave. Ukončil univerzitu veterinárneho lekárstva v Brne, odbor všeobecné veterinárne lekárstvo, ukončil v roku 1995. Odbornú prax začal od roku 1997 postupne na všetkých odboroch rozsahu činnosti ŠVPS SR vrátane praktických stáží.

Od roku 1997 do 1999 pracoval na odbore veterinárnej ochrany štátneho územia, kde mal v portfóliu agendu veterinárnej certifikácie a procedúry tykajúce sa výmen tovaru, importu a exportu zásielok podliehajúcich veterinárnej kontrole, kontroly zásielok, vystavovanie tzv. veterinárnych povolení importu a exportu, vypracovávanie vzorov osvedčení pre tovary podliehajúce veterinárnej kontrole, kontroly výsledkov laboratórnych vyšetrení vo vzťahu k obchodovaniu s komoditami podliehajúcimi veterinárnej kontrole.

V rokoch 1999 - 2008 pôsobil ako vedúci kancelárie ústredného riaditeľa ŠVPS SR a v pracovnej náplni mal o.i. koordináciu aktivít a činnosti hlavného veterinárneho lekára SR, sledovanie relevantnej legislatívy EÚ, zastupovanie ŠVPS SR na rokovaniach v európskych inštitúciách, koordináciu informovania verejnosti a masovokomunikačných prostriedkov o činnosti a aktivitách ŠVPS SR.

V rokoch 2008 - 2017 pôsobil v Bruseli na Stálom zastúpení SR pri EÚ ako diplomatický pracovník pre oblasť veterinárnej starostlivosti - tzv. veterinárny atašé. Počas pôsobenia pripravil, resp. predsedal  pracovným skupinám na úrovni rady EÚ spadajúce pod rozsah činnosti ŠVPS SR, počas Slovenského predsedníctva pri Rade EÚ v roku 2016. Po návrate z Bruselu je od roku 2017 nepretržite vedúcim odboru zdravia a ochrany zvierat s komplexným zabezpečovaním pomenovanej agendy s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Od 15.5.2023 do 25.10.2023 bol poverený zastupovaním funkcie ústredného riaditeľa ŠVPS SR.

Zároveň zastupuje SR na rokovaniach Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá v Bruseli. Vedie vzdelávacie aktivity pre úradných veterinárnych lekárov pre oblasť zdravia a ochrany zvierat ako aj vzdelávacie aktivity – prednášky pre poľovnícku odbornú verejnosť o nákazách zvierat, školení pre pracovníkov zabezpečujúcich odchyty túlavých zvierat a preškolenia expertov vykonávajúcich projekty na zvieratách používaných na vedecké účely. Hovorí plynule anglicky a nemecky. Je ženatý, má 2 dcéry.

Podávanie podnetov, stažností, petícií a žiadostí o poskytnutie informácií

Pre podanie pokračujte na určený formulár.


Kontakty ŠVPS SR

Organizačná štruktúra

Názov odboru Odbor Funkcia Meno E-mail Telefón
Sekretariát 100 Sekretariát Jana Kovalíková sekretariat-UR@svps.sk 02/ 602 57 211
Osobný úrad 150 Vedúca Mgr. Paulína Kojnok paulina.kojnok@svps.sk 02/ 602 57 215
Odbor informatiky 160 Vedúci Ing. Peter Šáner peter.saner@svps.sk 02/ 602 57 119
Odbor legislatívny a právny 170 Vedúci JUDr. Bohuslav Harviľak bohuslav.harvilak@svps.sk 02/ 602 57 521
Odbor auditu a kontroly 180 Vedúci MVDr. Roman Matejčík roman.matejcik@svps.sk 02/ 602 57 315
Úsek odborného riaditeľa 200 Riaditeľka MVDr. Zuzana Büchlerová zuzana.buchlerova@svps.sk 02/ 602 57 216
Úsek odborného riaditeľa 200 Sekretariát Mgr. Sziglová Anikó aniko.sziglova@svps.sk 02/ 602 57 217
Odbor zdravia a ochrany zvierat 220 Vedúci MVDr. Frič Pavol pavol.fric@svps.sk 02/ 602 57 227
Odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov 240 Vedúci MVDr. Ľubomír Janiuk lubomir.janiuk@svps.sk 02/ 602 57 124
Odbor kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie 260 Vedúca MVDr. Martina Ihnátová martina.ihnatova@svps.sk 02/ 602 57 511
Odbor hygieny produktov živočíšneho pôvodu 330 Vedúci MVDr. Ing. Fridolín Pokorný fridolin.pokorny@svps.sk 02/ 602 57 428
Odbor kontroly potravín rastlinného pôvodu 360 Vedúca Ing. Zuzana Fischerová zuzana.fischerova@svps.sk 02/ 602 57 429
Oddelenie kontroly vín 390 Vedúci Ing. Marek Závracký marek.zavracky@svps.sk 02/ 602 57 365
Oddelenie krížového plnenia a delegovaných činností 380 Vedúci RNDr. Martin Babič, PhD. martin.babic@svps.sk 02/ 602 57 411
Odbor laboratórnej diagnostiky, rýchleho výstražného systému a certifikácie 370 Vedúca MVDr. Marta Bedriová marta.bedriova@svps.sk 02/ 602 57 421
Úsek ekonomického riaditeľa 400 Riaditeľ Ing. Mgr. Juraj Bučko, MBA
juraj.bucko@svps.sk 02/ 602 57 101
Úsek ekonomického riaditeľa 400 Sekretariát Chudá Ľubomíra lubomira.chuda@svps.sk 02/ 602 57 102
Odbor rozpočtu a financovania 410 Vedúca Mgr. Jana Kubová
jana.kubova@svps.sk 02/ 602 57 128
Odbor správy majetku štátu a investícii
420 Vedúca / Kontakt pre verejné obstarávanie Mgr. Zuzana Juhásová
zuzana.juhasova@svps.sk 02/ 602 57 112
Odbor hospodárskej správy a autodopravy 430 Vedúci František Požgay
frantisek.pozgay@svps.sk 02/ 602 57 127

Kontakt pre verejné obstarávanie:Kontakt pre správu majetku štátu:


Regionálne veterinárne a potravinové správy

Organizačná štruktúra

rvpsČíslo RVPS IČO Adresa Riaditeľ Podateľňa Mobil riaditeľ
01Bratislava - mesto36060160Polianky 8MVDr. Miloš Mašlej PhD.+421905405990
22Banská Bystrica35984481Skuteckého 19MVDr. Anna Vajcíková +421903588744
38Bardejov36165794Stöcklova 34MVDr. Marek Hudák PhD.+421911980317
26Čadca36144835Horná 2483MVDr. Jana Ščuryová +421907126800
27Dolný Kubín36144843Pelhřimovská 2055/7MVDr. Pavol Cserei +421904667838
03Dunajská Streda36086711Korzo Bélu Bartóka 789/3MVDr. Zuzana Bieliková +421907893296
04Galanta36086827Hodská 353/19MVDr. Bohuslava Miškovičová +421905217098
40Humenné36165808Gaštanová 3MVDr. Helena Dziaková +421903314744
30Košice mesto31295169Hlinkova 1/cMVDr. Ladislav Kottfer +421911888267
07Komárno36101079Štúrova 5MVDr. Oskar Slivka +421905413189
31Košice okolie31295070Kukučínova 24MVDr. Judita Šoltésová +421915318329
20Lučenec35984538Ulica mieru 2MVDr. Ondrej Martiš +421915849887
24Liptovský Mikuláš36144860Kollárova 2MVDr. Ján Stupka +421907569885
09Levice36101087M.R.Štefánika 24MVDr. Anna Petrincová +421907082298
33Michalovce31295207Sama Chalúpku 22MVDr. Aleš Novotný +421907925378
23Martin36144878Záturčianska 1MVDr. Jozef Felcan +421907807055
13Nové Mesto nad Váhom34057480Tajovského 235/7MVDr. Ján Dlhý +421907753929
10Nitra36101061Akademická 1MVDr. Ján Chladný +421905199981
08Nové Zámky36101095Komjatická 65MVDr. Milan Dudáš +421917249166
15Prievidza34057471Mariánska 6MVDr. Igor Podoba +421918630905
36Prešov36165760Levočská 112MVDr. Valerián Kvokačka +421905879061
34Poprad36165832Partizánska 83JUDr.,MVDr. Peter Žoldoš PhD.+421911211668
16Púchov34057463Moravská 1343/29MVDr. Adriana Hlubinová +421911371587
21Rimavská Sobota35984562Kirejevská 22MVDr. Rudolf Smriga +421915953835
28Rožňava31295231Južná 43MVDr. Štefan Bilik +421918620236
12Šaľa36101117Školská 5MVDr. Svetlana Laczkóová +421907744118
02Senec31794858Svätoplukova 50MVDr. Martin Barančok +421911900380
06Senica36086851K veterine 5001/4MVDr. Tomáš Hurban +421945505758
39Svidník36165867MUDr. Pribulu 2MVDr. Ľubomír Hrišo +421908361745
35Stará Ľubovňa36165875Levočská 4/338MVDr. Jozef Kaleta +421903908163
29Spišská Nová Ves31295151Duklianska 46MVDr. Gregor Mikolaj +421948511321
14Trenčín34057455Súdna 22MVDr. Ivan Káčer +421905263092
11Topoľčany36101109Dr.P.Adámiho 17MVDr. Magdaléna Snopeková +421903955571
05Trnava36086819Zavarská 11MVDr. Igor Hlavenka +421905516707
32Trebišov31295118Bottova 2MVDr. Lukáš Fraštia +421905554571
19Veľký Krtíš35984571Osloboditeľov 33MVDr. Jana Gábrišová +421905523943
37Vranov nad Topľou36165786Kalinčiakova 879MVDr. Peter Sabo +421905827132
25Žilina36144924Jedľová 44MVDr. Lívia Čičková +421905947587
17Žiar nad Hronom35984601ul. SNP 612/120MVDr. Terézia Pallerová +421907211626
18Zvolen35984589Nám. SNP 50MVDr. Pavol Polahár +421918631953
Hraničné kontrolné stanice

Informácie o premiestňovaní, dovoze/vývoze spoločenských zvierat

Hraničná kontrolná stanica Vedúci Email Tel Fax
Bratislava letisko MVDr. Peter Bugoš HIS.Bratislava@svps.sk +421 2 43 63 1717
+421 907 869 631
+421 2 43 63 1718 Každý pracovný deň 07:30 - 15:30
Vyšné Nemecké MVDr. Stanislav Vanát HIS.VysneNemecke@svps.sk +421 56 6981120 +421 56 6981120 Každý deň vrátane sviatkov 24h
Čierna nad Tisou MVDr. Stanislav Vanát HIS.CiernaNadTisou@svps.sk +421 56 6281550
+421 56 6281552
+421 56 6281551 Každý pracovný deň 07:30 - 15:30


mapkaŠtátny veterinárny a potravinový ústav

Štátne veterinárne a potravinové ústavy a štátny veterinárny ústav sú od 1.1.2014 rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizačne začlenené do novej organizácie

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Jánoškova 1611/58,
02601 Dolný Kubín,
IČO 42355613

Od 2. januára 2014 pracujú všetky štyri pracoviská ako akreditované subjekty v nezmenenom rozsahu poskytovaných diagnostických služieb. Sú oprávnené vydávať akreditované protokoly o všetkých vykonávaných skúškach rovnako ako doposiaľ.

Org Adresa Email Web
Veterinárny a potravinový ústav Bratislava Botanická 15, 842 52 Bratislava sekretariat@svuba.sk http://www.svpu.sk/
Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín sekretariat@svpu.sk http://www.svpu.sk/
Veterinárny ústav Zvolen Pod Drahami 918, 960 86 Zvolen svuzv@svuzv.sk http://www.svpu.sk/
Veterinárny a potravinový ústav Košice Hlinkova 1/A, 043 65 Košice sekretariat@svu-ke.sk http://www.svpu.sk/


Ďaľšie organizácie

Organizácia Riaditeľ Email Tel Web
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
MVDr. Pokorný Jozef pokorny@ivvl.sk
ivvl@ivvl.sk
+421 55 796 9112 www.ivvl.sk
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34, 949 01 Nitra
MVDr. Katarína Massányiová, PhD uskvbl@uskvbl.sk +421907 884 565
+421 37 6515506
+421 37 6515507
www.uskvbl.sk